Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

4.3. c) przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

XXI Sesja Rady Miejskiej