Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

4.2. b) uchylenia uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków,

XXI Sesja Rady Miejskiej