Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

9.3. c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lidzbarka absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Lidzbark za 2019 rok.

XX Sesja Rady Miejskiej

Nie zagłosowali (1)