Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
GŁOSOWANIE ANULOWANE
ZATWIERDZONO PDF

8.4. d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 roku.

XX Sesja Rady Miejskiej

Nie zagłosowali (1)
Nieobecni (1)