Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

6.5. e) nabycia własności nieruchomości położonej w obrębie Cibórz, gmina Lidzbark przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę publiczną,

XX Sesja Rady Miejskiej

Nie zagłosowali (1)