Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

6.4. d) przejęcia prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących bieżącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy Lidzbark,

XX Sesja Rady Miejskiej

Nie zagłosowali (1)