Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

6.3. c) zmiany Uchwały Nr VI/41/15 Rady Miejskiej w Lidzbark z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży,

XX Sesja Rady Miejskiej

Nie zagłosowali (1)