Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

Głosowanie - wniosek formalny

Wniosek Burmistrza Lidzbarka o zdjęcie z porządku obrad w pkt 6 ppkt c) projekt uchwały w sprawie zasad nagradzania uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lidzbark

Nieobecni (1)