Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

4.5. e) wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Lidzbarku.

XIX Sesja Rady Miejskiej

Nieobecni (1)