Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

4.4. d) przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lidzbark w 2020 roku,

XIX Sesja Rady Miejskiej

Nieobecni (1)