Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

4.3. c) odmowy uzgodnienia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Górnej Wkry.

XVIII Sesja Rady Miejskiej