Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

4.2. b) odmowy uzgodnienia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Otuliny Welskiego Parku Krajobrazowego – Słup,

XVIII Sesja Rady Miejskiej