Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

Głosowanie - wniosek formalny

W statucie w Regulaminie Rady § 3 ust. 1 wykreślić "wysyłając zawiadomienia w innych skuteczny sposób" oraz ust. 5 zastąpić słowo Miasta wyrazem Miejskiej

Nie zagłosowali (1)