Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ODRZUCONO PDF

Głosowanie - wniosek formalny

w sprawie umieszczenie dodatkowego punktu w Regulaminie Rady § 33 po pkt 5 dodać pkt 6: 6. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Komisji Rady Miejskiej zawierają dane o miejscu i czasie rozpoczęcia obrad oraz porządek obrad, który zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.