Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

13.10. j) ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola prowadzonego przez Gminę Lidzbark,

XVII Sesja Rady Miejskiej