Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

Głosowanie - wniosek formalny

Wnioskuje o zmianę w § 1 pkt 4 kryterium "dziecka, które uczęszczało w poprzednim roku szkolnym do Żłobka Miejskiego w Lidzbarku 30 pkt