Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

13.9. i) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „tereny eksploatacji kopalin” w obrębie ewidencyjnym 4 miasta Lidzbark i obrębie ewidencyjnym Cibórz,

XVII Sesja Rady Miejskiej