Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

13.5. e) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Działdowskiego na realizację zadania własnego Powiatu – prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie,

XVII Sesja Rady Miejskiej