Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

12.9. i) uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Lidzbark w latach 2020-2021.

XVI Sesja Rady Miejskiej