Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

12.8. h) przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Lidzbark,

XVI Sesja Rady Miejskiej