Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

12.7. g) wprowadzenia w Gminie Lidzbark opłaty targowej, ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru,

XVI Sesja Rady Miejskiej