Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

4.2. b) stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum im. Pawła Nowakowskiego w Starym Dłutowie,

XII Sesja Rady Miejskiej

Nieobecni (1)