Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

14.15. m) pozbawienia kategorii części drogi gminnej nr 184059 N poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej

XI Sesja Rady Miejskiej w Lidzbarku.