Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

Głosowanie - wniosek formalny

Wnioskuje o zmianę § 3 pkt 1 "1. W ramach celów określonych w § 2 mieszkańcom Gminy Lidzbark przysługują zniżki, zwolnienia i inne przywileje na usługi, które ustala Burmistrz Lidzbarka."