Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

14.9. i) wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębię Cibórz, gmina Lidzbark,

XI Sesja Rady Miejskiej w Lidzbarku.