Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

14.7. g) przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lidzbark na lata 2019-2023”,

XI Sesja Rady Miejskiej w Lidzbarku.