Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

14.6. f) przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Lidzbark,

XI Sesja Rady Miejskiej w Lidzbarku.