Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

14.3. c) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

XI Sesja Rady Miejskiej w Lidzbarku.