Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

14.1. a) ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Lidzbark od dnia 1 września 2019 r.,

XI Sesja Rady Miejskiej w Lidzbarku.