Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

5.6. f) zmiany Uchwały Nr LV/469/23 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Jamielnik,

LVII Sesja Rady Miejskiej

Nie zagłosowali (1)
Nieobecni (1)