Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

5.15. o) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Słup działka nr 17, gmina Lidzbark.

LVI Sesja Rady Miejskiej