Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

5.14. n) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Słup działka nr 290/2, gmina Lidzbark,

LVI Sesja Rady Miejskiej