Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

5.13. m) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej bunkrem, położonej przy ulicy Elizy Orzeszkowej w Lidzbarku,

LVI Sesja Rady Miejskiej