Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

9.2. b) nabycia na własność Gminy Lidzbark niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Słup, gmina Lidzbark.

LIV Sesja Rady Miejskiej

Nieobecni (1)