Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

7.3. c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lidzbarka absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Lidzbark za 2022 rok.

LIV Sesja Rady Miejskiej