Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

5.11. k) zmiany Uchwały Nr XLIV/385/22 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie Przyjęcia Strategii Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Gminy Lidzbark do roku 2030.

XLVI Sesja Rady Miejskiej