Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

5.10. j) zmiany Uchwały Nr XXXIV/305/21 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 13 lipca 2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego Gminy Lidzbark do roku 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji,

XLVI Sesja Rady Miejskiej