Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

5.9. i) zmiany Uchwały Nr XXX/269/21 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Lidzbarku przy ul. Stare Miasto wraz z ustanowieniem służebności gruntowej,

XLVI Sesja Rady Miejskiej