Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

5.8. h) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na czas oznaczony powyżej 3 lat, której przedmiotem są te same nieruchomości,

XLVI Sesja Rady Miejskiej