Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

5.6. f) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego strażakom ratownikom Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Lidzbark,

XLIV Sesja Rady Miejskiej

Nieobecni (1)