Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

5.1. a) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lidzbark na rok 2022,

XLIV Sesja Rady Miejskiej

Nieobecni (1)