Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lidzbarku.

XLII Sesja Rady Miejskiej