Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

7.3. c) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Działdowskiego na realizację zadania własnego Powiatu - prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie,

XLII Sesja Rady Miejskiej