Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

Głosowanie - wniosek formalny

wnioskuje o zdjęcie z porządku obrad pkt 7 wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej