Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLI/344/21 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lidzbarku.

XLII Sesja Rady Miejskiej