Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

6.13. m) zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat i opłaty dodatkowej za parkowanie oraz sposobu ich pobierania

XLI Sesja Rady Miejskiej