Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

6.12. l) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu ”Senior +” w Lidzbarku i w „Klubie Senior +” w Wawrowie,

XLI Sesja Rady Miejskiej