Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

6.8. h) zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Lidzbarku,

XLI Sesja Rady Miejskiej