Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

6.5. e) zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Lidzbarku,

XLI Sesja Rady Miejskiej