Rada Miejska w Lidzbarku
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

6.4. d) zatwierdzenia planu pracy Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Lidzbarku,

XLI Sesja Rady Miejskiej